Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zdalna szkoła - logotypy

Gmina Nowe Ostrowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 44 998,00 zł na zakup sprzętu dla szkół.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 44 998,00 zł do Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie trafiło 18 nowoczesnych laptopów.

Projekt jest realizowany W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2