Urząd Gminy Nowe Ostrowy

1sesja  2 sesja 

3 sesja  4 sesja 

5 sesja  6 sesja

7 sesja  8 sesja

9 sesja  10 sesja

XI-sesja  12 sesja

XIII sesja  XIV sesja

XV-sesja  XVI-sesja

XVII-sesja  XVIII sesja 

XIX-sesja  XX  sesja

XXI  sesja  XXII  sesja

XXIII  sesja  XXIV  sesja

XXV  sesja XXVI  sesja