Urząd Gminy Nowe Ostrowy

1sesja  2 sesja 

3 sesja  4 sesja 

5 sesja  6 sesja

7 sesja  8 sesja

9 sesja  10 sesja

XI-sesja  12 sesja

XIII sesja  XIV sesja

XV-sesja  XVI-sesja

XVII-sesja  XVIII sesja 

XIX-sesja  XX sesja

XXI sesja  XXII sesja

XXIII sesja  XXIV sesja

XXV sesja XXVI sesja

XXVII sesja XXVIII sesja

czerwiex1 sesja  XXX sesjaXXXI sesja XXXII sesja

XXXIII sesja XXXIV sesja

xxxv sesja  XXXVI sesja

XXXVII sesja  XXXVIII sesja

XXXIX sesja  XL sesja