Urząd Gminy Nowe Ostrowy

saf

Gmina Nowe Ostrowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń – Wymiana Zródeł Ciepła w gminie Nowe Ostrowy"

Celem projektu jest Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Nowe Ostrowy poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła, bardziej ekologiczne. W ramach projektu zaplanowano dostawę, montaż i uruchomienie:
- 23 szt. kotłów na gaz płynny LPG
- 7 szt. kotłów na ekogroszek V klasy
- 3 szt. kotłów na biomasę (pellet) V klasy
- 18 szt. pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych
- 1 szt. pomp gruntowych
- 3 szt. pomp ciepła powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych.

Projekt zakłada również wykonanie prac termomodernizayjnych zwiększających efektywność energetyczną budynków.

Całkowita wartość projektu: 4 733 553,16 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3 234 057,99 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 570 716,12 zł