--> Czyste powietrze
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Logo-CPInformujemy, iż Gmina Nowe Ostrowy zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie wsparcia przez Gminę Nowe Ostrowy działań mających na celu realizację programu priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Porozumienia w urzędzie gminy powstał punkt konsultacyjno-informacyjny wspierający mieszkańców naszej Gminy w procesie przygotowania, złożenia i rozliczenia wniosku o dofinansowanie.
W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”. Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy (sala obrad na I piętrze).

TERMIN: 18 sierpnia 2021 r. w godz. 16:00