--> Program "Zdalna Szkoła"
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zdalna szkoła - logotypy

Gmina Nowe Ostrowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 45 000,00 zł na zakup sprzętu dla szkół.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.  Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 45 000,00 zł do Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie trafiły 22 nowoczesne laptopy

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola