--> Pracownicy
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Pracownicy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy:

Wójt Gminy: Zdzisław Kostrzewa

Skarbnik Gminy: Małgorzata Sołtysińska

Sekretarz Gminy: Damian Cichacz

Kierownik ds. infrastruktury komunalnej i inwestycji: Piotr Kieszkowski

Kierownik USC: Marta Janiak

Inspektor ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych: Izabela Kiszkurno

Inspektor ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej: Elżbieta Lach

Inspektor ds. obsługi biura Rady Gminy: Magdalena Bednarek

Inspektor ds. zamówień publicznych, oświaty i obrony cywilnej: Mariusz Marczak

Podinspektor ds. wymiaru podatków: Agnieszka Safandowska 

Podinspektor ds. gospodarowania rolnictwem i nieruchomościami: Anna Szymańska/ w zastępstwie Magdalena Witczak 

Podinspektor ds. księgowości podatkowej: Artur Stanisławski 

Kasjer: Anna Biegalska 

Inspektor ds. księgowości budżetowej: Wioleta Zawadzka.

Inspektor ds. organizacyjnych: Justyna Tworus.

Podinspektor ds. obsługi programu czyste powietrze, aktywizacji i rozwoju lokalnego oraz obrony cywilnej – Katarzyna Mikołajczyk 

Inspektor ds. gospodarowania odpadami: Karolina Szymczak