Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Pracownicy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy:

Wójt Gminy: Zdzisław Kostrzewa.

Sekretarz Gminy: Zbigniew Ujazdowski.

Skarbnik Gminy: Małgorzata Sołtysińska.

Inspektor ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych: Elżbieta Kujawa.

Inspektor ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej: Elżbieta Lach.

Inspektor ds. obsługi biura Rady Gminy: Magdalena Bednarek.

Inspektor ds. zamówień publicznych, oświaty i obrony cywilnej: Mariusz Marczak.

Kierownik USC: Marta Janiak.

Inspektor ds. wymiaru podatków: Marzena Cichacz.

Podinspektor ds. gospodarowania rolnictwem i nieruchomościami: Anna Szymańska.

Kierownik ds. infrastruktury komunalnej i inwestycji: Piotr Kieszkowski.

Inspektor ds. księgowości podatkowej: Izabela Sławińska.

Kasjer: Agnieszka Safandowska.

Inspektor ds. księgowości budżetowej: Wioleta Zawadzka.

Inspektor ds.organizacyjnych : Justyna Tworus.

Inspektor ds. kadr i promocji: Damian Cichacz.

Inspektor ds. gospodarowania odpadami: Karolina Szymczak.

Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Anna Biegalska.