Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Pracownicy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy:

Wójt Gminy: Zdzisław Kostrzewa.

Sekretarz Gminy: Zbigniew Ujazdowski.

Skarbnik Gminy: Małgorzata Sołtysińska.

Inspektor ds. rozliczania wynagrodzeń pracowniczych: Elżbieta Kujawa.

Inspektor ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej: Elżbieta Lach.

Podinspektor ds. obsługi biura Rady Gminy: Magdalena Bednarek.

Inspektor ds. zamówień publicznych, oświaty i obrony cywilnej: Mariusz Marczak.

Z-ca kierownika USC, inspektor ds. ewidencji ludności i rejestracji w urzędzie stanu cywilnego: Marta Janiak.

Inspektor ds. wymiaru podatków: Marzena Cichacz.

Podinspektor ds. gospodarowania rolnictwem i nieruchomościami: Piotr Kieszkowski.

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Rafał Augustyniak.

Inspektor ds. księgowości podatkowej: Izabela Sławińska.

Kasjer: Agnieszka Safandowska.

Podinspektor ds. księgowości budżetowej: Wioleta Zawadzka.

Podinspektor ds.organizacyjnych : Justyna Tworus.

Podinspektor ds. kadr i promocji: Damian Cichacz.

Podinspektor ds. gospodarowania odpadami: Karolina Dębicka.