Urząd Gminy Nowe Ostrowy

sołectwo na plus 2021

W ramach przedmiotowego zadania w niezagospodarowanym jak dotąd miejscu w miejscowości Miksztal powstał nowoczesny plac zabaw, który dla mieszkańców sołectwa Miksztal jak i sąsiednich sołectw będzie miejscem do rekreacji, wypoczynku i budowania więzi społecznych.

Całkowity koszt zadania: 38 128, 56 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeIdbefac5c927

 

 sołectwo na plus 2021

W ramach termomodernizacji zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych 10 cm warstwą styropianu, ocieplenie fundamentu 5 cm warstwą styropianu, ocieplenie powierzchni glifów okiennych 2 cm warstwą styropianu, montaż narożników z siatką na styropianie. W ramach zadania zostały także wykonane niezbędne obróbki blacharskie, wymienione parapety

Całkowity koszt zadania: 24 258,45 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeId5ef98b89f5

sołectwo na plus 2021

W ramach przedmiotowego zadania w niezagospodarowanym jak dotąd miejscu w miejscowości Grodno powstał nowoczesny plac zabaw, który dla mieszkańców sołectwa Grodno jak i sąsiednich sołectw będzie miejscem do rekreacji, wypoczynku i budowania więzi społecznych.

Całkowity koszt zadania: 18 216,15 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeId6b1326bebe

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa pn. „Zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” w Ostrowach-Cukrowni gmina Nowe Ostrowy”. Zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” utworzonego w roku 2020 r. Program zadania przyczyni się do upowszechniania działań związanych ze sportem, aktywnością fizyczną, działalnością kulturalną oraz profilaktyką zdrowotną. Skierowany będzie do seniorów/ osób starszych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. Projekt ma na celu rozwój działań ukierunkowanych na zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej z profilaktyką zdrowotną, dbaniem o aktywność fizyczną, działalnością kulturalną oraz działaniami integracyjnymi seniorów również z innymi grupami wiekowymi. Cel zadania będzie realizowany zarówno przez zajęcia o charakterze praktycznym – warsztaty, jak również informacyjnym – wykłady, zajęcia. Oferta przewiduje również trening ruchowy i oddziaływanie na psychikę seniorów, podnosząc ich samoocenę i wiarę w możliwości wpływania na jakość życia. Projekt pozwoli osobom starszym integrować się w swoim gronie, jak również umożliwi spędzanie wolnego czasu w zupełnie nowy i innowacyjny sposób. W ramach zadania seniorzy z terenu Gminy Nowe Ostrowy odbędą cykl warsztatów wpływających na poprawę stanu zdrowia m in. warsztaty z psychoterapeutą czy zajęcia dotyczące zdrowego żywienia oraz zostaną im zapewnione działania z zakresu aktywności fizycznej takie jak np. zajęcie gimnastyczne i taneczne. Oferta przewiduje również wyjazdy o charakterze kulturalno – integracyjnym oraz działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

DOFINANSOWANIE 27 342,69
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 444,24 zł

plakat senior-21-th

tablica senior imielno

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn. Utworzenie Klubu "Senior+" w gminie Nowe Ostrowy w miejscowości Imielno. Zadanie polega na modernizacji i remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej, przystosowaniu jej do funkcji Klubu i zakupie wyposażenia dla seniorów. Klub stanowiły będą następujące pomieszczenia:

  • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, sprzęt nagłaśniający i miniscenę, pełniące funkcję sali spotkań i będące miejscem prezentacji umiejętności seniorów, przedstawień i uroczystości - powierzchnia pomieszczenia – 90 m2,
  • główne pomieszczenie kuchenne wyposażone w profesjonalny sprzęt, urządzenia, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, prowadzenia szkoleń kulinarnych i edukacji w zakresie zdrowego żywienia /13,32 m2/ wraz z pomieszczeniem magazynowym będącym zapleczem socjalno-magazynowym
  • dla kuchni /12,40 m2/,
  • łazienkę wyposażoną w 3 toalety, pisuar i 2 umywalki o łącznej powierzchni – 13,03 m2,
  • pomieszczenie szatniowe /8,94 m2/,
  • korytarz wraz z przedsionkiem na parterze o łącznej powierzchni – 21,06 m2.
  • pomieszczenie wydzielone z pomieszczenia ogólnodostępnego parawanami do zajęć rehabilitacyjno ruchowych oraz prowadzenia różnych zajęć warsztatowych wyposażone w odpowiedni sprzęt /77,29 m2/,
  • pomieszczenie klubowe wyposażone w meble, komputery z dostępem do internetu, drukarkę, stoły i krzesła o powierzchni 51,32 m2,
  • pomieszczenie będące zapleczem socjalno-kuchennym umożliwiające drobną obsługę pomieszczenia klubowego /14,07 m2/,
  • pomieszczenia stanowiące korytarz na piętrze i klatkę schodową klubu seniora o łącznej powierzchni – 30,48 m2.

DOFINANSOWANIE 199 981.89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 249 979.89 zł