Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W miesiącu grudniu zostało ukończone zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Bzówki Gmina Nowe Ostrowy”. Przedmiot inwestycji obejmował remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 917,40 mb, szerokości 3,5 m z poboczami szerokości 0,75 m.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH˝
DOFINANSOWANIE 206 944 ,00 zł
WKŁAD WŁASNY GMINY NOWE OSTROWY: 88 690,81 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 295 634,81 zł
ROK REALIZACJI ZADANIA: 2020

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeId43ec895637

Zadanie pn. "„Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano 25 sztuk kompletnych biologicznie czynnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=[m3/d] od 0,30 do 1,35 m3.

Dofinansowanie: 307 987,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 388 913,00 zł.

DPR Tablica RFIL pos

LOGO 1 2Główne zadania projektu polegało nawyrównaniu terenu wokół boiska, zakupie konstrukcji ogrodzenia, montażu ogrodzenia, montażu piłkochwytów oraz poprawie estetyki wokół boiska np. wyrówaniu terenu, zakupie ławek.

Całkowity koszt zadania: 20 779,76 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 9 999,21 zł

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeIdebb855ea21

LOGO 1Główne zadania projektu polegało na dociepleniu ścian i cokołu budynku styropianem. W ramach projektu ocieplono także strop wełną mineralną, dokonano wymiany parapetów, usunięcia krat w oknach, przerobienia rynien spustowych oraz wykonano obróbki blacharskie na ogniomurze.

Całkowity koszt zadania: 20 363,35 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeId8f5acce287

LOGO 1W listopadzie 2020 r. zrealizowano zadania pn.” Zakup kontenera na świetlicę wiejską wraz z montażem w msc. Imielinek” współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego.
Zadanie w ramach lokalnego projektu objętego grantem sołeckim polegało na pracach przygotowawczych głównie związanych z wypoziomowaniem terenu, zakupie pawilonu o powierzchni 35m2, który będzie służył lokalnej społeczności oraz pracach wykończeniowych.
Całkowity koszt zadania: 21 400,00 zł
Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 10 000,00 zł

View the embedded image gallery online at:
http://noweostrowy.pl/dofinansowania-krajowe#sigFreeIdaeabd34c0b