--> Dokumenty
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Konta bankowe Urzędu Gminy Nowe Ostrowy: Bank Spółdzielczy w Krośniewicach / Oddział Ostrowy

podatki i opłaty: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490
odpady komunalne: 80 9023 0006 3900 4066 2000 0520

 Kwestionariusz dla osób chcących podjąc zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac społecznie-użytecznych i staży.

Dokumenty dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze: kliknij, aby przejść do dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów:

 Sprawy podatkowe

Sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka nieruchomościami

Planowanie_przestrzenne

gospodarka odpadami

rolnictwo

zarzadzanie drogami

ceeb1