Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od 01 stycznia 2019r. Prosimy o dokonywania wszelkich wpłat podatków i opłat na nowe konto bankowe: BS Krośniewice o/Ostrowy nr 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 Kwestionariusz dla osób chcących podjąc zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac społecznie-użytecznych i staży.

Dokumenty dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze: kliknij, aby przejść do dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów:

 Sprawy podatkowe

Sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka nieruchomościami

Planowanie_przestrzenne

gospodarka odpadami

rolnictwo

zarzadzanie drogami