Urząd Gminy Nowe Ostrowy

LOGOTYPY KOL EFRR pl

Gmina Nowe Ostrowy realizuje projekt pt. „Wykorzystanie Energii Słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialnego źródła energii. Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.
Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej z OZE w budynkach gospodarstw domowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia tej energii. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się, w szczególności do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej z OZE w gospodarstwach domowych (budownictwo mieszkaniowe) i budynkach użyteczności publicznej, i tym samym do redukcji lub ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a przede wszystkim do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym woj. Łódzkiego. W tym celu zaplanowano inwestycję w trybie zaprojektuj-wybuduj, polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w 50 lokalizacjach (43 budynków prywatnych i 7 budynków Użyteczności publicznej) oraz instalacji kolektorów słonecznych w 37 lokalizacjach (gospodarstwa domowe), wraz z pracami infrastrukturalnymi i montażowymi.
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy poprzez zaprojektowanie i wykonanie 50 instalacji fotowoltaicznych oraz 37 instalacji kolektorów słonecznych.
Całkowita wartość projektu 2 593 534,41 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 889 381,70 zł