Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Beneficjent projektu: Gmina Nowe Ostrowy.
Koszty całkowite realizacji operacji: 46388,12 zł.
Kwota dofinansowania operacji: 25000,00 zł.
Cel operacji: wzrost jakości życia mieszkańców sołectwa Woli Pierowa poprzez poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji społeczności lokalnej.