Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wrote Regionu Łódzkiego

Projekt "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (IV Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2 E-usługi publiczne) na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.00-00-005/09-00 z dnia 20 lipca 2009 roku

Koszt całkowity projektu: 100% - 21 533 000,00 PLN brutto.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% - 18 303 050,00 PLN brutto.

 

Wkład własny Gminy Nowe Ostrowy: 13300,67 zł. 

 

Więcej informacji: www.elodzkie.pl.