--> Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Deklarację składa właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.
Sposób złożenia deklaracji:

  • Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej-> złóż deklarację-> wypełnij ją i wyślij. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód.
  • W formie papierowej wypełniając deklaracje, które dostępne są w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w pokoju nr 15, oraz pobierając ze strony internetowej (załączniki znajdują się poniżej)

Wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. Deklarację składamy w terminie:

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Załączniki:

ceeb