Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thW związku z wypowiedzeniem umowy „świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowe Ostrowy” i nie rozstrzygniętymi negocjacjami w sprawie dalszej realizacji umowy informujemy, iż ZUK Krośniewice zaprzestał odbierania odpadów z dniem 6 maja 2020 r. W związku z powyższym prosimy o zrozumienie sytuacji i zabezpieczenie nie odebranych odpadów ulegających biodegradacji w ostatnich dwóch dniach tj. 6 i 7 maja. Prawdopodobnie najbliższe odbiory zgodnie z harmonogramem nie będą również zrealizowane.
Zapewniamy iż czynimy wszystko, by w krótkim czasie rozwiązać powstały problem. O dalszej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami będziemy Państwa informować na bieżąco.