Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W imieniu rodziny Kornelii Szadkowskiej dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które w dniu dzisiejszym uczestniczyły w akcji oddania krwi zorganizowanej przez Urząd Gminy Nowe Ostrowy. Ze względu na duży odzew ze strony mieszkańców Urząd Gminy planuje zorganizować kolejną akcję oddania krwi dla małej Kornelki prawdopodobnie w II połowie maja br. Na teren gminy ponownie przyjedzie ambulans.
Dziękujemy również wszystkim osobom, które oddały krew w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi dla naszej małej mieszkanki gminy Nowe Ostrowy.