Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W miesiącu wrześniu zostało ukończone zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza – Perna Gmina Nowe Ostrowy”.

Inwestycją został objęty odcinek drogi gminnej  na odcinku Wołodrza - Perna o długości 1 370,90 mb.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH˝

Dofinansowanie 268 467,00 zł

Wkład własny Gminy Nowe Ostrowy: 115 059,94 zł

Całkowita wartość inwestycji 383 526,94 zł