Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa pn. „Zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” w Ostrowach-Cukrowni gmina Nowe Ostrowy”. Zadanie ma na celu zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” utworzonego w roku 2020 r. Program zadania przyczyni się do upowszechniania działań związanych ze sportem, aktywnością fizyczną, działalnością kulturalną oraz profilaktyką zdrowotną. Skierowany będzie do seniorów/ osób starszych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. Projekt ma na celu rozwój działań ukierunkowanych na zdobycie i poszerzenie wiedzy związanej z profilaktyką zdrowotną, dbaniem o aktywność fizyczną, działalnością kulturalną oraz działaniami integracyjnymi seniorów również z innymi grupami wiekowymi. Cel zadania będzie realizowany zarówno przez zajęcia o charakterze praktycznym – warsztaty, jak również informacyjnym – wykłady, zajęcia. Oferta przewiduje również trening ruchowy i oddziaływanie na psychikę seniorów, podnosząc ich samoocenę i wiarę w możliwości wpływania na jakość życia. Projekt pozwoli osobom starszym integrować się w swoim gronie, jak również umożliwi spędzanie wolnego czasu w zupełnie nowy i innowacyjny sposób. W ramach zadania seniorzy z terenu Gminy Nowe Ostrowy odbędą cykl warsztatów wpływających na poprawę stanu zdrowia m in. warsztaty z psychoterapeutą czy zajęcia dotyczące zdrowego żywienia oraz zostaną im zapewnione działania z zakresu aktywności fizycznej takie jak np. zajęcie gimnastyczne i taneczne. Oferta przewiduje również wyjazdy o charakterze kulturalno – integracyjnym oraz działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

DOFINANSOWANIE 27 342,69
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61 444,24 zł

plakat senior-21-th

tablica senior imielno

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn. Utworzenie Klubu "Senior+" w gminie Nowe Ostrowy w miejscowości Imielno. Zadanie polega na modernizacji i remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej, przystosowaniu jej do funkcji Klubu i zakupie wyposażenia dla seniorów. Klub stanowiły będą następujące pomieszczenia:

 • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, sprzęt nagłaśniający i miniscenę, pełniące funkcję sali spotkań i będące miejscem prezentacji umiejętności seniorów, przedstawień i uroczystości - powierzchnia pomieszczenia – 90 m2,
 • główne pomieszczenie kuchenne wyposażone w profesjonalny sprzęt, urządzenia, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, prowadzenia szkoleń kulinarnych i edukacji w zakresie zdrowego żywienia /13,32 m2/ wraz z pomieszczeniem magazynowym będącym zapleczem socjalno-magazynowym
 • dla kuchni /12,40 m2/,
 • łazienkę wyposażoną w 3 toalety, pisuar i 2 umywalki o łącznej powierzchni – 13,03 m2,
 • pomieszczenie szatniowe /8,94 m2/,
 • korytarz wraz z przedsionkiem na parterze o łącznej powierzchni – 21,06 m2.
 • pomieszczenie wydzielone z pomieszczenia ogólnodostępnego parawanami do zajęć rehabilitacyjno ruchowych oraz prowadzenia różnych zajęć warsztatowych wyposażone w odpowiedni sprzęt /77,29 m2/,
 • pomieszczenie klubowe wyposażone w meble, komputery z dostępem do internetu, drukarkę, stoły i krzesła o powierzchni 51,32 m2,
 • pomieszczenie będące zapleczem socjalno-kuchennym umożliwiające drobną obsługę pomieszczenia klubowego /14,07 m2/,
 • pomieszczenia stanowiące korytarz na piętrze i klatkę schodową klubu seniora o łącznej powierzchni – 30,48 m2.

DOFINANSOWANIE 199 981.89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 249 979.89 zł

tablica senior2020-th

W okresie od 19.05.2020 r. do 20.11.2020 r. Gmina Nowe Ostrowy realizowała zadanie pn. „Utworzenie Klubu "Senior+" w gminie Nowe Ostrowy w miejscowości Ostrowy-Cukrownia” dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.
Utworzenie Klubu "Senior+" w gminie Nowe Ostrowy w miejscowości Ostrowy-Cukrownia polegało na adaptacji, modernizacji i remoncie pomieszczeń po byłym przedszkolu i jego wyposażeniu. Klub stanowiły będą następujące pomieszczenia:

 • pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, telewizor, sprzęt nagłaśniający i mini scenę, pełniące funkcję sali spotkań i będące miejscem prezentacji umiejętności seniorów, przedstawień i uroczystości
 • pomieszczenie kuchenne wyposażone w meble kuchenne, sprzęty, urządzenia, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku wraz z małym pomieszczeniem magazynowym będące zapleczem dla kuchni, wyposażone w regały,
 • łazienkę wyposażoną w 3 toalety i 3 umywalki,
 • wyodrębnione pomieszczenie które będzie stanowić łazienkę dla niepełnosprawnych,
 • wyodrębnione miejsce w przedsionku, które będzie pełniło funkcję szatni.
 • pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno ruchowych oraz prowadzenia warsztatów z zamontowanymi drabinkami, wyposażone w odpowiedni sprzęt,
 • małe pomieszczenie klubowe wyposażone w meble, 2 komputery z dostępem do internetu, drukarkę, biurka, stoliki, krzesła, fotele,
 • pomieszczenie stanowiące przedsionek klubu seniora

Całkowita wartość zadania: 131 792,70 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 105 434,16 zł

W miesiącu grudniu zostało ukończone zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Bzówki Gmina Nowe Ostrowy”. Przedmiot inwestycji obejmował remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 917,40 mb, szerokości 3,5 m z poboczami szerokości 0,75 m.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH˝
DOFINANSOWANIE 206 944 ,00 zł
WKŁAD WŁASNY GMINY NOWE OSTROWY: 88 690,81 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 295 634,81 zł
ROK REALIZACJI ZADANIA: 2020

Zadanie pn. "„Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania wykonano 25 sztuk kompletnych biologicznie czynnych przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=[m3/d] od 0,30 do 1,35 m3.

Dofinansowanie: 307 987,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 388 913,00 zł.

DPR Tablica RFIL pos