Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Urząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/261/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty od 1 stycznia 2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać z ulgi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku. Wówczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. wynosi 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Aby skorzystać z tej ulgi należy złożyć do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy już zadeklarowali kompostowanie bioodpadów).
Jeżeli nie będzie spełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie podwyższona i od 1 stycznia 2022r. będzie wynosić 40,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.