Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Urząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RZT.70.311.2021/5 z dnia 16.12.2021r. zatwierdziło taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy na okres 36 miesięcy.

Aktualne stawki opłat za wodę i ścieki wynoszą odpowiednio:

Woda:

Okres obowiązywania

2022r.

2023r.

2024r.

Cena

2,41 zł/m³ netto

2,60 zł/m³ brutto

2,45 zł/m³ netto

2,65 zł/m³ brutto

2,49 zł/m³ netto

2,69 zł/m³ brutto

Opłata abonamentowa za wodę wynosi: 2,18 zł/miesiąc netto, (2,35zł/miesiąc brutto)

Ścieki:

Okres obowiązywania

2022r.

2023r.

2024r.

Cena

4,43 zł/m³ netto

4,78 zł/m³ brutto

4,43 zł/m³ netto

4,78 zł/m³ brutto

4,43 zł/m³ netto

4,78 zł/m³ brutto

Opłata abonamentowa za ścieki wynosi:1,09 zł/miesiąc netto, (1,18 zł/miesiąc brutto)

Powyższe stawki będą obowiązywać od 01.01.2022r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej w Warszawie dotycząca wysokości stawek i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - kliknij, aby pobrać