Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwaga thumbW piątek 1 marca 2019r. od godz. 11.30 do godz. 15.30 (do końca dnia pracy) w biurze dowodów osobistych Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, podobnie jak we wszystkich urzędach w kraju, nie będzie możliwości obsługi petentów w zakresie spraw związanych z dowodami osobistymi. Nie będzie możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty, odbioru dowodu osobistego lub zgłoszenia jego utraty czy zniszczenia.
W środę 27 lutego 2019r. wyłączona zostanie możliwość elektronicznego wnioskowania o wydanie dowodu osobistego lub zgłoszenia jego utraty, uszkodzenia. Usługa będzie ponownie włączona 4 marca 2019 r.
Zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji powyższe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych spowodowane są wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw i tym samym wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.