Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thW terminie od 4 do 13 lutego 2019 roku w sołectwach Gminy Nowe Ostrowy przeprowadzone zostały zebrania wiejskie na których mieszkańcy wybierali Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej. Odbyło się 16 zebrań. We wszystkich udział brali przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy - Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy - Jacek Olesiński oraz radni Rady Gminy, których działaniem jest objęte dane sołectwo. Zebrania wiejskie - wyborcze były przede wszystkim podsumowaniem działalności sołtysów i Rad Sołeckich w mijającej kadencji. Podczas spotkań poruszane były sprawy odnoszące się do danego sołectwa. Mieszkańcy zgłaszali również wnioski, które powinny zostać zrealizowane w celu poprawy warunków życia mieszkańców. W większości zgłaszano postulaty odnoszące się realizowania remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Społeczność lokalna wnioskowała także o budowę chodników, budowę placów zabaw, czy modernizację oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy przedstawiał dane z zakresu podatków oraz opłat lokalnych obowiązujących na terenie naszego samorządu. Zapoznawał zebranych  z informacjami odnoszącymi się do budżetu gminy. Informował  o inwestycjach zaplanowanych do wykonania w kolejnych latach budżetowych.  Frekwencja zebrań sprawozdawczo - wyborczych nie była zbyt wysoka. W większości sołectw zebrania odbywały się w drugim terminie. Najwięcej mieszkańców przybyło na zebranie w Sołectwie Nowe Ostrowy (31 mieszkańców) a najmniej w Sołectwie Perna (7 mieszkańców). 

Ogółem na funkcje sołtysa kandydowało 18 osób w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn. W Nowych Ostrowach i Zieleńcu na funkcję sołtysa zgłoszono 2 kandydatów. Natomiast w 14 wsiach kandydowała tylko jedna osoba i ta została wybrana sołtysem. Na sołtysa kandydowało 13 osób, które te funkcje pełniły dotychczas i ponownie zostały wybrane na obecną kadencję. 

Wykaz nowych władz sołectwa przedstawia się następująco:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

Sołtysa – Przewodniczącego Rady Sołeckiej
 

Członkowie
Rady Sołeckiej

1.

Bzówki

Ireneusz Wysocki

Zbigniew Kieszkowski, Paweł Zagajewski

2.

Lipiny

Renata Matczak

Zdzisław Marciniak, Mirosława Wojtczak

3.

Grochów

Artur Kępiński

Wanda Mujta, Krzysztof Urbaniak

4.

Grodno

Angelika Szałwińska

Wojciech Janakowski, Anna Jaworska

5.

Imielno

Hanna Dębicka

Bogdan Kostecki, Sylwester Topór

6.

Rdutów

Dorota Kawka

Tadeusz Lubasiński, Krzysztof Szatkowski

7.

Kołomia

Krzysztof Nalberczyk

Rafał Dopieralski, Wojciech Szubka.

8.

Miksztal

Maria Kostrzewska

Anna Kielman, Beata Trzcińska

9.

Niechcianów

Stanisław Bartnicki

Janusz Popławski, Zbigniew Szadkowski

10.

Wołodrza

Marciniak Danuta

Edyta Głowacka, Jadwiga Górecka

11.

Nowe Ostrowy

Jolanta Bujalska

Dorota Głowacka, Jadwiga Kieszkowska

12.

Ostrowy

Wiesław Bawej

Grzegorz Jędrusiak, Wanda Krygier

13.

Imielinek

Krystyna Justyńska

Grzegorz Felner, Daniel Lenartowicz

14.

Wola Pierowa

Robert Stefański

Andrzej Justyński, Wiesław Stokwisz

15.

Perna

Andrzej Kuliński

Mirosława Jakubiak, Anna Hes

16.

Zieleniec

Anna Banasiak

Bożena Lewandowska, Sylwin Radke