Urząd Gminy Nowe Ostrowy

wody polskie logoUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie WA.RET.070.1.406.7.2018 z dnia 18.12.2018r. zatwierdziło taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy na okres 3 lat.

Aktualne stawki opłat za wodę i ścieki wynoszą odpowiednio:

  • cena wody netto : 2,29 zł/m³ + 8% VAT (2,47 zł/m³ brutto)
  • opłata abonamentowa : 2,00 zł/m-c + 8% VAT (2,16 zł/m-c brutto)
  • cena ścieków netto : 3,63 zł/m³ + 8% VAT (3,92 zł/m³ brutto)
  • opłata abonamentowa : 1,00 zł/m-c + 8% VAT (1,08 zł/m-c brutto)

Powyższe stawki będą obowiązywać od 23.01.2019 r.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wolnej w Warszawie dotycząca wysokości stawek i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków - kliknij, aby pobrać

Jednocześnie informujemy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.