Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  W Bratoszewicach organizuje szkolenie chemizacyjne.  Chętni proszeni są o zgłaszanie do pracownika ŁODR Jacka Ożarka tel.663080545. Główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi Jacek Ożarek