--> Budowa boiska sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Bzówki”
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

dniu dzisiejszym tj. 14 listopada 2023 r. w miejscowości Bzówki zostało oddane do użytkowania boisko sportowo – rekreacyjne. Boisko powstało w ramach projektu pn. „Budowa boiska sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Bzówki”.
Operacja pn. Budowa boiska sportowego – rekreacyjnego w miejscowości Bzówki mająca na celu stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni rekreacyjno – sportowej w miejscowości Bzówki poprzez budowę boiska sportowo – rekreacyjnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wartość realizowanej operacji: 230 657,00 zł, w tym ze środków EFRROW 146 767,04 zł
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.
Wnioskodawcą o uzyskanie dofinansowania była Ochotnicza Straż Pożarna w Bzówkach, przy wsparciu i zaangażowaniu Gminy Nowe Ostrowy.
Boisko sportowo rekreacyjne o wymiarach 30,0 m x 16,0 m wraz ze strefą wybiegu o szerokości 1,0 m, służącego do uprawiania dyscyplin sportowych i rekreacji tj.: piłka nożna, siatkówka. 
Zapraszamy do korzystania z boiska.

Wartość inwestycji: 230 657,66 zł

Kwota dofinansowania z PROW: 230 657,00 zł