--> Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Nowe Ostrowy
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zgodnie z tradycją uroczystości obchodów Święta Niepodległości pod pomnikiem ku czci pracowników Cukrowni Ostrowy i wszystkich mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 dokonano uroczystego złożenia kwiatów i zniczy upamiętniając tym samym 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz oddając hołd walczącym i poległym za ojczyznę.
O godz. 12:00 zabrzmiały syreny oraz został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło złożenie biało-czerwonych wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową przez delegacje dzieci z Gminnego Przedszkola w Ostrowach, uczniów szkół z terenu Gminy: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Urzędu Gminy oraz delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Ostrowy oraz Dyrektorzy placówek oświatowych. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Nowe Ostrowy - Zdzisław Kostrzewa.
Dzisiejsze obchody zakończyła akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie pod kierunkiem Pani Renaty Wierzbickiej – Rydzewskiej. Uczniowie zaprezentowali bogaty repertuar pieśni patriotycznych.
Dziękujemy serdecznie wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym, które uczestniczyły w uroczystości upamiętniającej odzyskanie Niepodległości przez Polskę.