--> Wybory do Izb Rolniczych 2023
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

LOGO OBROBIONEInformujemy, że uchwałą nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 24 września 2023 r. (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 183.).

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do komisji okręgowej odbywa się najpóźniej w dniu 04.09.2023 r.
Dokumenty potrzebne do złożenia dla kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego:
• Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury,
• Oświadczenie kandydata w wyborach do izby rolniczej o niekaralności,
• Oświadczenie kandydata w wyborach do izby rolniczej o zgodzie na kandydowanie ,
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury osoby prawnej,
• Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury,
• Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej.

Komisja pełni dyżury w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy pokój nr 1, nr tel: 24 356 14 06.

Dokumenty do pobrania zostały opublikowane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy pod linkiem: http://www.noweostrowy.bip.org.pl/index/index/id/816