Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa naborem nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 informuje, iż zamierza przystąpić to złożenia wniosku o dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy.
W ramach przedmiotowego naboru Gmina Nowe Ostrowy planuje uzyskać dofinansowanie dla mieszkańców gminy na:

  • montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • montaż pomp ciepła powietrze – woda.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia br. (tj. piątek) o godzinie 15. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zostaną na nim omówione warunki wystąpienia o dofinansowanie, możliwości jego pozyskania oraz szacowane koszty mieszkańca udziału w projekcie.

Podczas spotkania mieszkańcy będą składać deklaracje dotyczące uczestnictwa w projekcie, które pozwolą nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej.

photovoltaic-2814504 640