Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Nowe Ostrowy przekazał do Wojewody Łódzkiego deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.
Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie wniosków o zakup węgla na piśmie do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (pokój nr 15) lub Sekretariat (pokój nr 12) znajdujące się na I piętrze lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres epuap: dr3y0wb68y.
Również wniosek na piśmie muszą złożyć osoby, które już dokonały zapisu na zakup węgla w Urzędzie Gminy. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki do przyznania dodatku węglowego.
W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wzór wniosku dostępny poniżej w plikach do pobrania, w Urzędzie Gminy oraz u sołtysów. Zgodnie z projektem ustawy, gospodarstwo będzie miało prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2000 zł za tonę. Transport węgla do gospodarstwa domowego odbywać się będzie we własnym zakresie mieszkańców. Miejsce składowania węgla w gminie Nowe Ostrowy zostało wyznaczone na placu po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w msc. Nowe Ostrowy. (dawny skład sprzedaży węgla). Wydawanie węgla rozpocznie się w II połowie listopada 2022 r.
Zgodnie z ustawą zakup ten będzie podzielony na dwie transze:

  • max. 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • oraz 1,5 tony w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy
Zdzisław Kostrzewa