Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021r. poz. 2213). Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy.

Treść ogłoszenia