Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Początki istnienia szkoły w Imielnie przypadają na rok 1927. Była to wówczas jednoklasowa szkoła w wynajętym pomieszczeniu u właściciela majątku. Po 10 latach w wynajmowanych kolejno pomieszczeniach u gospodarzy, pod naciskiem miejscowej ludności, Rada Gminna podjęła decyzję o budowie szkoły. W 1937 rozpoczęto naukę w nowo pobudowanej szkole, w której były 3 izby lekcyjne. Kierownictwo objął Pan Kazimierz Wojtczak. W czasie II wojny światowej w marcu 1940 r. decyzją władz niemieckich szkoła zostaje zamknięta. Budynek stał pusty. W kwietniu 1944 r. otworzono szkołę dla dzieci niemieckich. Rodziny miejscowych gospodarzy wysiedlono a na ich miejsce przybyli koloniści niemieccy. Dzieci polskie nie miały prawa do tej szkoły. W lutym 1945 r. Niemcy opuszczają Imielno. Szkoła zostaje pusta. Przybył do Imielna dawny nauczyciel Pan Wojtczak aby dokonać spisu dzieci polskich. Budynek uprzątnięto i klasy przygotowano do nauki. Warunki buły bardzo trudne. Powołano Komitet Rodzicielski, który prężnie pomagał kierownictwu szkoły. W latach 60 – tych dobudowano 2 izby lekcyjne. Od 1973 r. przyjęto dzieci z Grochowa od klasy V, gdyż nasza szkoła została szkołą zbiorczą. W latach 80 – tych dobudowano następne dwa pomieszczenia. W 1989 r. rozpoczęto trzeci etap rozbudowy Powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Rodzice sami wykopali i zalewali fundamenty. Świadczyli wszystkie usługi transportowe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców prace zakończono w ciągu niespełna 2 lat. Dobudowano 3 izby lekcy- ne i co najważniejsze popłynęło zimą ciepło w klasach. Założono centralne ogrzewanie. Rok 1995 zakończyła się trzecia ostatnia, największa rozbudowa szkoła połączona z oddaniem Sali gimnastycznej i nadania szkole imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą.

 Zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących klasopracowniach:

 • klasopracownia oddziału przedszkolnego.
 • trzy klasopracownie nauczania zintegrowanego.
 • klasopracownia polonistyczna.
 • klasopracownia przyrodnicza.
 • klasopracownia matematyczna.

W trzech klasopracowniach znajduje się sprzęt audiowizualny, wśród pozostałych pomocy dydaktycznych dominują: plansze tematyczne, mapy, okazy przyrodnicze, słowniki i encyklopedie, gry i zabawy dydaktyczne. Zajęcia z informatyki odbywają się w pracowni informatycznej, która jest wyposażona w dwanaście komputerów z podłączeniem do Internetu. Szkoła posiada pełnowymiarową (12mbx24mb) salę gimnastyczną z nowoczesną elastyczną powierzchnią. Nowa i nowoczesna sala gimnastyczna pozwala realizować statutowe zadania szkoły, ale także organizować zawody sportowe o zasięgu powiatowym, a nawet wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy szkoła jest organizatorem powiatowej turniejady sportowej dla klas I – III, powiatowych zawodów w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, zawodów sportowych w tenisie stołowym we współpracy z ludowymi zespołami sportowymi, międzygimnazjalnych mistrzostw sportowych w piłce siatkowej. W szkole znajduje się biblioteka, na stanie której zapisano dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem woluminów. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie wzbogacany o nowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci oczekujących w szkole na autobus szkolny zorganizowano świetlicę szkolną. W szkole zorganizowano stołówkę szkolną. Na dzień dzisiejszy szkoła jest współorganizatorem Rajdu Starych Pojazdów „Szlakiem Walk nad Bzurą”. Od siedmiu lat organizujemy Powiatowe Turniejady Sportowe. Od trzech lat przy udziale rodziców organizujemy pikniki rodzinne dla społeczności szkolnej i środowiska. Czynimy starania, aby pikniki miały różne charakter tematyczny. Organizujemy Turnieje Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. W okresie letnim organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.

Kalendarz stałych uroczystości i imprez szkolnych:

 • 1 września – obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 • 23 września – Święto Patrona Szkoły – Bohaterów Bitwy nad Bzurą.
 • Październik – uroczystość ślubowania uczniów klasy I.
 • Listopad – uroczystość – obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Grudzień – Wigilia szkolna.
 • Styczeń – Choinka noworoczna.
 • Maj – obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja – Powiatowa Turniejada Sportowa uczniów klas I – II – III.
 • Czerwiec – Dzień Dziecka – PIKNIK RODZINNY.

Osiągnięcia uczniów:

Wysokie lokaty uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, sięganie po laury na szczeblu ogólnopolskim. Rok 2004/ 2005:

 • Ogólnopolski Konkurs „Europa w szkole” – zakwalifikowało się 4 uczniów na szczeblu ogólnopolskim, 1 nagroda, 1 wyróżnienie.
 • Konkurs LOP „Mój las” – dwaj laureaci na szczeblu wojewódzkim.
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” – 3 wyróżnienia.
 • III miejsce na szczeblu powiatu w Turnieju „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

Kolejni kierwnicy i dyrektorzy szkoły:

 • 1949 – 1959 Wojtczak Kazimierz.
 • 1959 – 1960 Wojtczak Józefa.
 • 1960 – 1969 Świerczyński Władysław.
 • 1969 – 1971 Lach Teresa.
 • 1972 – 1973 Zasadzki Zdzisław.
 • 1973 – 1978 Zarychta Antoni.
 • 1978 – 1999 Zarychta Honorata.
 • od 1999 – Sikora Anna

 

Szkoła Podstawowa w Imielnie