Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Gimnazjum w Ostrowach jest szkołą, prowadzoną przez samorząd gminy – Radę Gminy. W roku 2001 szkole nadano imię generała Władysława Andersa oraz sztandar. Szkoła należy do Klubu Szkół Monte Cassino. W 2004 r. delegacja szkoły ze sztandarem brała udział w obchodach 60 rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech. Uczestniczyła też w uroczystościach w Loretto i Rzymie. Szkoła została wyróżniona Medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Podczas nadania imienia Szkoła gościła żołnierzy generała Andersa z kraju i z Londynu, delegata prezydenta Kaczorowskiego.

Do gimnazjum uczęszcza 185 uczniów, uczących się w 8 oddziałach. Szkoła pracuje w systemie 1-zmianowym. Posiada 8 sal dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne trwają od godziny 8:00 do 14:20. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi – 23 osoby. W gimnazjum zatrudnionych jest 17 nauczycieli, z czego 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciele mają różne stopnie awansu zawodowego: 1 nauczyciel dyplomowany, 12 mianowanych, 4 kontraktowych. Na drodze awansu zawodowego znajduje się aktualnie 5 nauczycieli. W wyniku dobrej współpracy z samorządem lokalnym, radą rodziców i społecznością lokalną szkoła mieści się w nowym dobrze wyposażonym budynku. Teren szkoły jest ogrodzony i zagospodarowany. Wydzielono również pomieszczenie na szkolną bibliotekę i czytelnię. Posiada także pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Młodzież może korzystać ze stołówki i sali gimnastycznej mieszczącej się w szkole podstawowej. Najpoważniejszą potrzebą szkoły jest budowa nowoczesnej sali gimnastycznej.

Dyrektor szkoły p. Elżbieta Marczak jest nauczycielem dyplomowanym z 22 letnim stażem pracy, w tym na stanowisku dyrektora 6 lat. Jest ona magistrem fizyki, posiada także kwalifikacje do nauczania matematyki. Ukończyła ponadto Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania „Menadżer w Oświacie” oraz „Nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji”. Posiada również certyfikat menadżera oświaty. Pod jej kierownictwem pielęgnuje i rozwija się tradycja placówki. Dyrektor stara się pozyskiwać fundusze na rzecz szkoły, uczestnicząc w różnych programach pomocowych oraz nawiązując współpracę z wieloma sponsorami. Dyrektor demokratyzuje życie szkolne, stara się aby szkoła, którą kieruje była placówką nowoczesną, spełniającą oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców, zapewniającą możliwość indywidualnego rozwoju każdego dziecka. Przyjęte zadania systemowe sprawdzają się w praktyce i zapewniają we wszystkich obszarach właściwy rozwój kierowanej przez nią szkoły.

Szkoła mieści się w nowym budynku, w całości oddana do użytku w 2001 r.

Szkoła posiada laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Mimo braku sali gimnastycznej ma bardzo wysokie osiągnięcia sportowe.

Gimnazjum w Ostrowach Gimnazjum w Ostrowach Gimnazjum w Ostrowach