Urząd Gminy Nowe Ostrowy

RecyclingOd 1 lipca 2013 roku zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Gminie Nowe Ostrowy , podobnie jak w całym kraju, zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zobowiązuje mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów, a gminy i firmy do uzyskania poziomów odzysku określonych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbiorem odpadów zostaną objęte nieruchomości zamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne. Gmina nie przejmuje obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych, tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe, gastronomiczne i inne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odpady te będą odbierane na starych zasadach – umowa z firmą odbierającą odpady.

Poniżej publikujemy treść ulotki informacyjnej w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące funkcjowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W najbliższym czasie ulotka zostanie dostarczona do każdej nieruchomości.            

Ulotka - pobierz plik.

W związku z wprowadzonymi zmianami właściciele nieruchmości są proszeni o niezwłoczny kontakt z firmą ZUK Krośniewice celem złożenia informacji, kto jest zainteresowany zakupem bądź dzierżawą pojemnika!