Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r poz. 1490). Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w obrębie Wola Pierowa gmina Nowe Ostrowy.

Treść ogłoszenia: kliknij, aby pobrać