Urząd Gminy Nowe Ostrowy

DOTYCZY: OGRANICZENIA WIZYT W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, W TYM W URZĘDZIE GMINY NOWE OSTROWY  – ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć wizyty i bezpośrednie załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy oraz w innych instytucjach publicznych, np. w Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej, Świetlicy Środowiskowej jak również w instytucjach ponadgminnych.
Prosimy, aby kontakt indywidualny z urzędami miał miejsce tylko w sytuacjach niezbędnych i pilnych!
W pierwszej kolejności prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną i elektroniczną oraz o dokonywanie płatności przez Internet.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zwracamy się z apelem, aby w miarę możliwości pozostać w domu i zachować podstawowe zasady higieny.
Informujemy również iż termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, czy też łącznego zobowiązania pieniężnego został przesunięty do 31 marca 2020 r.

Informujemy, iż dane kontakowe do pracowników Urzędu Gminy Nowe Ostrowy znajdują się na stronie noweostrowy.pl w zakładce kontakt, bezpośredni link - http://noweostrowy.pl/kontakt