Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Publikujemy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie dotyczące wyznaczenia w dniu 13 stycznia 2020 r. w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego NR 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie określenia obszaru zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypa ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze