Urząd Gminy Nowe Ostrowy

koletorw ramach realizowanego przez Gminę Nowe Ostrowy zadania pn.: Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu  „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy” Gmina Nowe Ostrowy informujemy, że w związku z opóźnieniem montażu kolektorów słonecznych prace montażowe u odbiorców będą wykonywane w 2 połowie września br. W związku z powyższym osoby znajdujące się na liście chętnych na tego rodzaju instalacje będą telefonicznie zawiadamiane przez firmę wykonującą te instalacje celem uzgodnienia dogodnego terminu wykonania. Przewidywany termin wykonania powyższych instalacji: 30 września 2019 roku.