Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W związku z panującą suszą i upałami zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę dostarczoną za pośrednictwem gminnej sieci wodociągowej. Zbyt intensywny pobór wody może powodować spadki ciśnienia wody w sieci oraz przerwy w jej dostawie. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Mieszkańców o racjonalne korzystanie z dostarczanej wody, ograniczając jej zużycie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.

Wójt Gminy
Zdzisław Kostrzewa