Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż z dniem 1 października 2023 roku jednostka OSP Ostrowy-Cukrownia została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W dniu 12 października 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu odbyła się uroczysta zbiórka wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostek z terenu województwa łódzkiego do Krajowego Rejestru Ratowniczo-Gaśniczego. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele dziesięciu jednostek OSP z województwa łódzkiego. Gminę Nowe Ostrowy reprezentowały władze Gminy- Wójt Gminy Nowe Ostrowy- Zdzisław Kostrzewa oraz przedstawiciele OSP Ostrowy-Cukrownia Prezes OSP Ostrowy-Cukrownia- druh Arkadiusz Kaczmarek i Naczelnik OSP- druh Daniel Wojtalik.
W dniu 28 października 2023 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowach odbyła się symboliczna uroczystość z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście. Wręczając decyzję o włączeniu Wójt Gminy-Zdzisław Kostrzewa pogratulował druhom z OSP Ostrowy-Cukrownia wejścia w szeregi KSRG podkreślając, że od tej pory jednostka będzie stanowić ważne ogniwo w ochronie przeciwpożarowej Gminy Nowe Ostrowy i Powiatu Kutnowskiego.
Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa, które wręczył Pan Jakub Świtkiewicz.
Gmina Nowe Ostrowy jest dumna, że kolejna z funkcjonujących na naszym terenie Ochotnicza Straż Pożarna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.