--> Wykorzystanie Energii Słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy - WFOŚiGW
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

"Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy"

Wartość ogólna zadania: 1 728 354,21 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 75 616,00 zł 

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 176 439,00 zł

Celem zadania jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy poprzez zaprojektowanie i wykonanie 50 instalacji fotowoltaicznych oraz 37 instalacji kolektorów słonecznych.

www.zainwestujwekologie.pl