Urząd Gminy Nowe Ostrowy

PSZOK znajduje się w Ostrowach na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków, który świadczy usługi w każdą środę (z wyjątkiem świąt przypadających w tym dniu) w godzinach 10:00 – 13:00 oraz w ostatnią środę miesiąca w godzinach od 10:00 – 17:00. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt powinien być kompletny)
 • zużyte opony
 • opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. folie budowlane i ogrodnicze, folie kiszonkarskie, siatki i sznurki rolnicze, plandeki, itp.)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wykładziny, drzwi, okna, panele podłogowe, grzejniki, itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, płytki ceramiczne, tynki, płyty OSB, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, elementy hydrauliczne, umywalka, sedes, rynny, wełna mineralna, itp.)
 • odpady zielone (np. liście, skoszona trawa, drobne gałęzie itp.)
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, filtry olejowe, itp.)
 • odzież i tekstylia
 • zużyte baterie i akumulatory (np. baterie, akumulatory, zużyte tonery itp.)
 • żarówki
 • przeterminowane leki

PSZOK nie przyjmuje papy odpadowej oraz styropianu ponieważ są to odpady przemysłowe a nie komunalne. Odpady te należy bezpośrednio wywozić na wysypisko śmieci w Krzyżanówku tel. 24 356 22 60.