Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thNa podstawie art. 38 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm) oraz §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r poz 1490). Wójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Ostrowy gmina Nowe Ostrowy.
Ogłoszenie o przetargu (do pobrania)