Urząd Gminy Nowe Ostrowy

folie-rolnicze-753x400W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Nowe Ostrowy przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag na terenie gminy. Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularzy dostępnych na stronie Gminy Nowe Ostrowy (kliknij, aby pobrać formularz) lub w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2021r
Koszty zbierania odpadów nie są refundowane dlatego zgodnie z warunkami programu rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów foliowych w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Nowe Ostrowy.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Nowe Ostrowy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Do pobrania: