Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W miesiącu grudniu zostało ukończone zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Bzówki Gmina Nowe Ostrowy”. Przedmiot inwestycji obejmował remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 917,40 mb, szerokości 3,5 m z poboczami szerokości 0,75 m.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH˝
DOFINANSOWANIE 206 944 ,00 zł
WKŁAD WŁASNY GMINY NOWE OSTROWY: 88 690,81 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 295 634,81 zł
ROK REALIZACJI ZADANIA: 2020