Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy plakat1spisWójt Gminy Nowe Ostrowy - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Nowe Ostrowy

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy: kliknij, aby przejść do dokumentacji