Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Kasa urzędu gminy będzie otwarta w dniach :

 • 22 kwiecień ( środa) w godzinach 8-11
 • 24 kwiecień ( piątek ) w godzinach 8-15 w tym :
  • w godzinach: 8-11 – przyjmowane będą wpłaty
  • w godzinach :10-15 – można odbierać świadczenia
 • 27 kwiecień ( poniedziałek ) w godzinach 8-15 w tym :
  • W godzinach :8-11 – przyjmowane będą wpłaty
  • W godzinach: 10-15- można odbierać świadczenia
 • 30 kwiecień (czwartek ) w godzinach 8-11

Odbioru świadczeń należy dokonywać w wyznaczonych dniach i godzinach , czyli odpowiednio 24 kwiecień – zapomogi , świadczenia rodzinne i tura w godzinach 10-15 , 27 kwiecień- świadczenia rodzinne ii tura w godzinach 10-15.

Odbiór świadczeń w późniejszym terminie nie będzie możliwy, dlatego prosimy o stawiennictwo w wyznaczonym dniu .