Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Nowe Ostrowy, które po dniu 15 marca 2020 r. przekroczyły granicę z Polską i z mocy przepisów powszechnie obowiązujących podlegają kwarantannie lub wobec których zarządzono kwarantannę w drodze decyzji administracyjnej, mogą skorzystać z pomocy świadczonej przez Gminą Nowe Ostrowy. Pomoc taka polega przede wszystkim na wykonaniu zakupów i dotyczy osób, które nie mogą skorzystać z pomocy rodziny.

Numer telefonu pod który należy dzwonić
w sprawie pomocy to 730 843 737

Prosimy o przestrzeganie zasad kwarantanny z uwagi na naszą wspólną odpowiedzialność mając na celu zahamowanie rozprzestrzeniającej się pandemii, oraz z uwagi na dolegliwe kary (do 30 000 zł.) jakie mogą zostać nałożone za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny