Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego dotyczącego wymiany dotychczasowych źródeł ciepła /piecy CO/ w ramach planowanego naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia br. (tj. czwartek) o godzinie 16. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zostaną na nim omówione warunki wystąpienia o dofinansowanie i możliwości jego pozyskania.
Podczas spotkania mieszkańcy będą składać deklaracje dotyczące uczestnictwa w projekcie, które pozwolą nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej.