Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Informujemy iż w miesiącu styczniu planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Wsparcie będzie przeznaczone na:

- wymianę nisko sprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne;
- inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą nisko sprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne

Przewidywany jest poziom dofinansowania do 100% wartości netto zadania. Wszystkie osoby mające zamiar wymienić źródło ciepła /piec CO/ w najbliższych dwóch latach i są zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na ten cel, Urząd Gminy Nowe Ostrowy zaprasza na spotkanie w dniu 21 listopada o godzinie 16. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i zostaną na nim omówione warunki wystąpienia o dofinansowanie i możliwości jego pozyskania.