Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w ramach projektu „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców - kliknij, aby pobrać treść informacji.