Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Publikujemy harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Nowe Ostrowy w 2019 roku:

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

Imielinek

23.09.2019 r.

10.00

Mieszkanie prywatne Sołtysa (Imielinek 36)

2.

Rdutów

23.09.2019 r.

11.30

Mieszkanie prywatne Sołtysa (Rdutów 5)

3.

Imielno

23.09.2019 r.

13.00

Świetlica wiejska  w OSP w Imielnie

4.

Ostrowy

24.09.2019 r.

11.00

Świetlica wiejska w Ostrowach

5.

Wola Pierowa

24.09.2019 r.

13.00

Świetlica wiejska w OSP w Woli Pierowej

6.

Zieleniec

24.09.2019 r.

14.30

Świetlica wiejska w Zieleńcu

7.

Kołomia

24.09.2019 r.

16.00

Świetlica wiejska w Kołomii

8.

Grodno

25.09.2019 r.

10.00

Świetlica wiejska w Grodnie

9.

Grochów

25.09.2019 r.

11.30

Świetlica wiejska w OSP w Grochowie

10.

Niechcianów

25.09.2019 r.

13.30

Świetlica wiejska w Niechcianowie

11.

Miksztal

25.09.2019 r.

15.00

Świetlica wiejska w Miksztalu

12.

Wołodrza

26.09.2019 r.

10.00

Świetlica wiejska w Wołodrzy

13.

Perna

26.09.2019 r.

11.30

Mieszkanie prywatne Sołtysa (Perna 11)

14.

Nowe Ostrowy

26.09.2019 r.

15.30

Świetlica Wiejska w Nowych Ostrowach

15.

Bzówki

27.09.2019 r.

10.00

Świetlica wiejska w OSP w Bzówkach

16.

Lipiny

27.09.2019 r.

11.30

Świetlica wiejska w Lipinach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram w wersji do pobrania: kliknij, aby pobrać