Urząd Gminy Nowe Ostrowy

plakat-HappyBus-2019-KV03thPRZYSTANEK „HAPPY BUS” w dniach 16 – 18 sierpnia 2019r. na boisku przy S.P. w Ostrowach start około godziny 10:00.
Happy Bus to wakacyjna akcja FUNDACJI POMOCY DZIECIOM HAPPY KIDS. Celem projektu jest zorganizowanie dzieciom opieki połączonej z zabawą. Wykorzystywane są w tym celu autobusy pełniące funkcję objazdowych placów zabaw: przegubowy Ikarus oraz angielski piętrus. W naszej gminie będzie Ikarus, któremu będzie towarzyszył „Klockobus” – strażacki bus przerobiony na salę zabaw z klockami edukacyjnymi. Uzupełnieniem zabaw dla dzieci są zajęcia organizowane poza autobusem: zabawa na dmuchańcach i trampolinach, kącik plastyczny, malowanie buziek, plecenie warkoczyków. Organizujemy zawody sportowe, turnieje piłki nożnej i siatkowej. Dzieci uczą się języka angielskiego od Wolontariuszy z zagranicy oraz uczestniczą w warsztatach, w których Wolontariusze opowiadają o swoich krajach, obyczajach, odmienności kulturowej. Edukujemy również dzieci w kwestii bezpieczeństwa, starając się zmniejszać w ten sposób ilość wypadków na wsiach z udziałem dzieci. Udział dzieci w akcji jest całkowicie bezpłatny.

  Tematem przewodnim tegorocznej akcji Happy Bus 2019 będzie hasło „Dzieci mają głos”. Podczas każdego przystanku zostanie stworzone forum dzieci, gdzie będziemy je zachęcać do zabrania głosu w kilku obszarach tematycznych: marzenia, zmieniające się otoczenie społeczne, budowanie wspólnoty praw dziecka, pasje, zainteresowania. Napisany zostanie Letni Manifest Dzieci, ukazujący obecną rzeczywistość dzieci funkcjonujących w małych społecznościach. Manifest będzie złożony na ręce przedstawicieli lokalnej społeczności.
Główne cele akcji Happy Bus:

  1. Poszerzenie dostępu do różnorodnych form spędzania czasu wolnego – kształtowanie umiejętności rekreacji i zabawy
  2. Rozwój umiejętności językowych – inspirowanie do rozwoju językowego – uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych – podkreślenie korzyści płynących z wymiany myśli i doświadczeń
  3. Rozwój kreatywności – rozwój kreatywności poprzez uczestniczenie w animowanych grach – wskazywanie źródeł rozwoju osobistego – inspirowanie do poszukiwania dróg rozwoju, poznawania świata
  4. Rozwój sprawczości – podniesienie poczucia własnej wartości i sprawczości – nauczenie dziecka poczucia podmiotowości poprzez branie pod uwagę wyrażanej przez nie opinii – uświadomienie praw dzieci do dochodzenia swoich racji
  5. Współpraca z lokalnym środowiskiem, ich integracja wokół ciekawego projektu społecznego
  6. Szerzenie idei wolontariatu
  7. Odciążenie rodziców pochłoniętych sezonowymi pracami w polu i gospodarstwie
  8. Poznanie innych kultur, obalanie mitów i stereotypów wynikających z ich nieznajomości
  9. Promocja sportu, zdrowia oraz kultury w środowiskach wiejskich
  10. Zmniejszenie ilość wypadków z udziałem dzieci na wsi, ich edukacja w zakresie bezpieczeństwa

Plakat - kliknij, aby pobrać