Urząd Gminy Nowe Ostrowy

deklaracja-2019thumbsInformujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnopolskie wzory formularzy podatkowych (informacji i deklaracji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
Do składania informacji i deklaracji z podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe uchwalone przez Radę Gminy Nowe Ostrowy.  Nowe formularze (składane w wersji papierowej lub elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.  Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U z 2018, poz. 2244) wprowadziła m.in. zmiany w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. W wyniku tych zmian są nowe wzory informacji (składanych przez osoby fizyczne) oraz deklaracji (składanych przez osoby prawne). Wzory formularzy podatkowych obowiązujących do 30 czerwca 2019 r. oraz obowiązujących od 1 lipca 2019 r. dostępne są na stronie internetowej: noweostrowy.pl w zakładce strona interesanta

Od 1 lipca 2019 r. została wprowadzona powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości. Informacje i deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Formularze mogą być składane w formie dokumentuelektronicznego za pomocą pisma ogólnego ze wskazaniem adresu skrytki odbiorczej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy na platformie ePUAP: dr3y0wb68y . Informacje i deklaracje są opatrywane:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem osobistym, albo
  3. podpisem zaufanym

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.